En compliment de l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se l'informa:

L'empresa titular de la pàgina http://www.tutusausiluminacio.com/ és:

  • Raó Social: TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L.
  • CIF: B63753552
  • Domicili: C/ Santiago Ramon i Cajal, núm.48, Pol. Ind. Mes d'a Prat, 08500 de Vic (BARCELONA)
  • Telèfon: 938869469
  • Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Dades Regsitrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37368, Full 309098, Foli 0041

El present Avís Legal es troba redactat en idioma Català.

Les seves Dades

La informació o dades personals que l'usuari faciliti seran tractades conformement a el que s'estableix en les Polítiques de Protecció de Dades. L'USUARI declara que tota la informació o dades que siguin facilitades són veraces i es corresponen amb la realitat.

Privacitat/Protecció de dades personals

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si s'escau.

Així mateix, TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l'usuari el consentiment del tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

Menors d'edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d'edat. TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d'edat. Quan TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. tingui coneixement que existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions de l'usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L'usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se en incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L'usuari no podrà utilitzar la pàgina web per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial i Intel·lectual

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L.. Tots els drets reservats.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L.

Dret d'exclusió

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d'Ús del portal.

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. perseguirà l'incompliment de les Condicions d'Ús del portal, així com qualsevol utilització inadequada del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com en les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

En el cas que a https://www.tutusausiluminacio.com/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. creadora del lloc web no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. creadora del lloc web assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d'ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l'usuari i TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L., es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l'usuari i TUTUSAUS IL·LUMINACIÓ S.L. se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.