Clàusules WEB
AVÍS LEGAL

En compliment de l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se l'informa:

L'empresa titular de la pàgina http://www.tutusausiluminacio.com/ és:

Raó Social: TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L.

CIF: B63753552

Domicili: C/ Santiago Ramon i Cajal, núm.48, Pol. Ind. Mes d'a Prat, 08500 de Vic (BARCELONA)

Telèfon: 938869469

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Registre Mercantil: ________________________________________________

El present Avís Legal es troba redactat en idioma Castellà.

Les seves Dades

La informació o dades personals que l'usuari faciliti seran tractats conformement a el que s'estableix en les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d'aquesta pàgina web l'usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que siguin facilitats són veraces i es corresponen amb la realitat.

Privacitat/Protecció de dades personals

TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Nom de l'empresa creadora del lloc web , farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

Menors d'edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d'edat. TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d'edat. Quan TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. tingui coneixement que existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions de l'usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L'usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se en incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L'usuari no podrà utilitzar la pàgina web per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial i Intel·lectual

TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. o bé dels seus llicenciadors.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L.. Tots els drets reservats.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L.

Dret d'exclusió

TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d'Ús del portal. TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. perseguirà l'incompliment de les Condicions d'Ús del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com en les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas que en http://www.tutusausiluminacio.com/ es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d'Internet, TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. creadora del lloc web no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. creadora del lloc web assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d'ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l'usuari i TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L., es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l'usuari i TUTUSAUS IL LUMINACIO S.L. se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.